§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Beauty-for-You, zwany dalej Sklepem, dostępny pod adresem www.przedluzanie-wlosow.info, prowadzony jest przez firmę Beauty-for-You, należącą do:

POLSKIE WŁOSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sygneczów 1,
32-020 Wieliczka

NIP: 6832135860
REGON: 527948679
KRS: 0001091687

2. Zakup w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Sprzedawca – sklep internetowy określony w pkt 1§1.

4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, drogą mailową, telefoniczną lub w inny sposób i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

§ 2 Kontakt ze sklepem

1. Adres sprzedawcy:

POLSKIE WŁOSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sygneczów 1,
32-020 Wieliczka
tel.: +48 510-986-419
+48 669-503-663
+48 508-091-281
e-mail: sklep@przedluzanie-wlosow.info
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

19 2490 0005 0000 4530 0022 8078 PLN

61 2490 0005 0000 4600 0012 2809 EUR

82 2490 0005 0000 4600 0012 2819 USD

BIC/SWIFT: ALBPPLPW

2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

3. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

§ 3 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 • b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 • c. włączona obsługa plików cookies
 • d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 4 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Istnieje możliwość zakupu w innych walutach: EUR, GBP i USD.

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5 Zakładanie konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwiska, adresu do wysyłki, telefonu kontaktowego, e-maila kontaktowego, numeru NIP, jeśli potrzebna jest faktura VAT.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.

§ 6 Procedura składania i realizacji zamówień

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 • 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
 • 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 • 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 • 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

2. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Beauty-for-You zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4. Beauty-for-You wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

5. Rzeczywista waga włosów słowiańskich może nieznacznie (+/- 5%) różnić się od od wagi prezentowanej w opisie produktu.   

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa
 • b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
 • c. Przesyłka InPost do wybranego przez siebie urządzenia InPost Paczkomat® 24/7
 • d. Odbiór osobisty pod adresem podanym w pkt.1 §2 lub pkt 4 §2 po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • a. Płatność przy odbiorze
 • b. Płatność za pobraniem
 • c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • d. Płatności elektroniczne

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

4. Koszty przesyłek domyślnie ustawione w sklepie dotyczą standardowych przesyłek do 1kg. W przypadku przesyłek o większej wadze, gabarytach lub przesyłek międzynarodowych, stawki za przesyłkę wyliczane są indywidualnie.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. W przypadku wyboru przez Klienta:

 • a. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 • c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki

3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie i w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta natychmiast.

5. W przypadku braku Produktu lub części Produktu Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie całego świata.

7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 • a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • b. w której przedmiotem świadczenia są włosy na klipsach - Clip-On. W przypadku chęci zwrotu w/w towaru Konsument dostaje Bon Zakupowy o wartości zamówienia do wykorzystania na Sklepie przedluzanie-wlosow.info
 • c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 • c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, na której została wykonana trwała ingerencja (np. wykonanie pasemek na włosach, naniesienie własnego loga na rzecz)
 • d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 • e. w przypadku korzystania z oferty "DARMOWA DOSTAWA DHL przy zamówieniu powyżej 1000zł - Pobranie " lub "DARMOWA DOSTAWA DHL przy zamówieniu powyżej 1000zł - Przedpłata" zwrot produktu upoważniającego do darmowej wysyłki skutkuje pomniejszeniem kwoty do zwrotu o koszt wysyłki za pośrednictwem opcji "Kurier DHL dostawa do 2 dni roboczych - Pobranie" w wysokości 20zł lub "Kurier DHL dostawa do 2 dni roboczych - Przedpłata" w wysokości 18zł

§ 10 Reklamacja i gwarancje

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt 1§2 niniejszego Regulaminu.

8. Gwarancja na włosy i łączenia udzielana jest pod warunkiem stosowania dedykowanych kosmetyków do włosów przedłużanych zgodnie z instrukcją dołączaną do włosów.. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

9. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty.

10. W przypadku uznania reklamacji, koszty wysłania produktu przez Klienta do Sklepu ponosi Klient.

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Kwestie administracji danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego określa odrębny dokument.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.