Korzystanie ze strony internetowej https://przedluzanie-wlosow.info oznacza akceptację zamieszczonej poniżej polityki prywatności.
Polityka prywatności Beauty-for-You
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 17 czerwca 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), mając na celu wyjaśnienie użytkownikom strony internetowej https://przedluzanie-wlosow.info stosowanej przez Beauty-for-You polityki prywatności, wprowadza się do stosowania niniejszy dokument.

Postanowienia wstępne:
1.
Korzystanie ze strony internetowej https://przedluzanie-wlosow.info oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.
2.
Administratorem danych zbieranych na stronie internetowej https://przedluzanie-wlosow.info i podstronach jest osoba wyznaczona i podlegająca:

POLSKIE WŁOSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 6832135860
REGON: 527948679
KRS: 0001091687

(zwany dalej Beauty-for-You)

Cel i zakres zbierania danych:
3.
Beauty-for-You automatycznie zbiera i przetwarza dane osób odwiedzających stronę internetową https://przedluzanie-wlosow.info (zwanych dalej użytkownikami). Proces ten wykorzystuje zachowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego użytkownika.
4.
Wśród uzyskiwanych danych są: adresy IP, adresy strony odsyłającej, typ systemu operacyjnego i typ przeglądarki.
5.
Głównym celem zbierania i przetwarzania danych jest przeprowadzenie analizy zachowań użytkowników w trakcie aktywności na stronie internetowej, a także podtrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu.
6.
Domyślnie przeglądarki internetowe mają włączoną opcję korzystania z plików cookies, jednak w każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych dostawców oprogramowania. Sprawdź przykładowe instrukcje dla przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera.
7.
Adresy poczty elektronicznej, wprowadzone do formularza, będą wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu w sprawie zapytania.
8.
Na podstawie uzyskanych danych Beauty-for-You będzie się bezpośrednio kontaktował wyłącznie z użytkownikami, którzy wyrażą taką wolę w sposób wyraźny i udostępnią do tego celu swoje dane kontaktowe.
9.
Beauty-for-You nie udostępnia uzyskanych danych osobom trzecim, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, który działa na podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązującego.
10.
Beauty-for-You zbiera i przetwarza także dane wskazane przez użytkowników w formularzu służącym do składania zapytań odnośnie świadczonych przez Beauty-for-You usług („Formularz kontaktowy”).
Uprawnienia użytkownika strony internetowej:
11.
Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych, powinien niezwłocznie opuścić stronę internetową https://przedluzanie-wlosow.info
12.
Beauty-for-You zabezpiecza udostępnione dane, stosując dostępne środki, w tym programy komputerowe oraz zatrudniając wykwalifikowanych specjalistów. Do priorytetów Beauty-for-You należy w szczególności ochrona uzyskanych danych przed ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.
13.
Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia lub zmiany; może także żądać ich usunięcia.
Postanowienia końcowe:
14.
Powyższe uprawnienia użytkownik może zrealizować poprzez kontakt z administratorem danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: beautyforyou.kontakt@gmail.com
15.
Beauty-for-You jest otwarty na wszelkie sugestie, opinie, zastrzeżenia ze strony użytkownika.
16.
W trybie określonym w punkcie 13. wyjaśniane będą wszelkie wątpliwości użytkowników związane z funkcjonowaniem strony internetowej https://przedluzanie-wlosow.info i przyjmowane będą również ewentualne wnioski, skargi i sugestii odnośnie jej funkcjonowania.