Slide background
Regulamin Konkursu "WYGRAJ WYCIECZKĘ Z BEAUTY FOR YOU"
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Doradztwa Biznesowego "PRIMUS" Tomasz Kochańczyk, Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka NIP: 8652315627, właściciel marki Beauty for You, BeYou oraz sklepu internetowego www.przedluzanie-wlosow.info
2. Konkurs trwa od 01.03.2023 do 16.06.2023 włącznie
3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
§2 ZASADY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która w czasie trwania konkursu dokona zakupu produktów z oferty Hurtowni Włosów Beauty for You z wyłączeniem zakupów i szkoleń dofinansowywanych ze środków publicznych.
2. Aby zarejestrować się w Konkursie należy poinformować o woli uczestnictwa Organizatora drogą mailową na adres: beautyforyou.sklep@gmail.com
3. 10 Uczestników Konkursu, z największą wartością netto zamówień opłaconych w czasie trwania Konkursu otrzymają nagrody wymienione w §3 ust. 1. Zajmowane miejsca są ustalane na podstawie wartości zamówień w taki sposób, że osoba lub przedsiębiorstwo, które zakupiło produkty o największej wartości zajmuje miejsce 1, kolejna osoba/przedsiębiorstwo miejsce 2 itd.
4. Uczestnicy, którzy nie zajmą nagradzanych miejsc, ale dokonają i opłacą zamówienia na kwotę min. 10.000zł w czasie trwania konkursu otrzymają nagrody gwarantowane, określone w §3 ust. 2
5. Wartość zamówionych produktów będzie sumowana wg. cen, jakie znajdują się na wystawionym dokumencie sprzedaży
6. Sumowanie wartości zamówień będzie odbywało się tylko wyłącznie w okresie trwania Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników konkursu w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej  www.przedluzanie-wlosow.info. Do wiadomości publicznej zostaną podane tylko następujące informacje: imię osoby dokonującej rejestracji w Konkursie oraz nazwa miejscowości, w której prowadzi działalności  
8. Uczestnictwo w konkursie nie wyklucza korzystania z aktualnych promocji Beauty for You.
§3 NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie są:
MIEJSCE 1:
Voucher na wycieczkę o wartości 5000 PLN wybranej z oferty serwisu wakacje.pl
MIEJSCE 2
Telewizor SAMSUNG 50"
MIEJSCE 3-5
Smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch4
MIEJSCE 6-8
Zegarek damski Michael Kors
MIEJSCE 9-10
karta podarunkowa Apart o wartości 300 PLN
2.  Pozostali Uczestnicy, którzy w czasie trwania Konkursu nie zajmą nagradzanych miejsc 1-10, ale zgłoszą swoje uczestnictwo w konkursie, otrzymają nagrody gwarantowane, o ile w czasie trwania konkursu dokonają i opłacą zamówienia na kwotę netto:
- minimum 10.000zł - Elegancki zestaw kosmetyków do włosów przedłużanych Beauty-for-You
- minimum 20.000zł - przenośna drukarka XIAOMI Mi Portable Photo Printer
- minimum 40.000zł - telewizor SAMSUNG do 50''
- minimum 60.000zł - Voucher o wartości 2.000 PLN na pobyt w Hotelu Kasprowy *****
3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 7 dni od zakończenia Konkursu
4. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzcy na koszt Organizatora
§4 ZWROTY TOWARÓW
1. W przypadku zwrotu towaru, który Uczestnik Konkursu nabył w trakcie jego trwania kwota zwrotu zostanie pomniejszona o wartość uzyskanej nagrody.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

3  Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.